Doeltreffend boomonderhoud voor een gezond bomenbestand

Boomonderhoud is van essentieel belang als je een klein druk landje als Nederland groen wilt houden. Op dit moment groeien er in Nederland zo’n 160 miljoen bomen. Dat is bijna 10 bomen per Nederlander. Dat is prachtig, maar door het kleine oppervlak waarop wij met zijn allen samenleven wel iets wat met beleid moet. Het is belangrijk dat de bomen geen gevaar gaan vormen door vallende takken of ziektes. Structureel boomonderhoud is dan essentieel om te zorgen dat al het groen in harmonie onderdeel kan zijn van een gezonde samenleving. BTL realisatie zorgt voor het complete bomenbestand van middelgrote tot grote gemeentes.

Boomonderhoud vanuit specialistische kennis en vakmanschap

Boomonderhoud is meer dan het voorkomen van overlast en onveilige situaties door oude of zieke bomen. Een gezonde bomenstand in een wijk of gemeente geeft een meerwaarde aan de openbare ruimte daar. BTL realisatie heeft de kennis en vakmanschap in huis om een compleet bomenbestand te monitoren. Er zijn verschillende vestigingen over het hele land verspreid en BTL heeft dus een landelijke dekking. 

Samenwerking met BTL Bomendienst voor advies

Als specialistische kennis is vereist over specifieke situaties, dan is er overleg met de collega’s van de BTL Bomendienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om  de signalering van een boomziekte of – aantasting zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups. De BTL Bomendienst adviseert dan. Verder helpen zij met adviseren over de verplanting van grote en klein bomen, groeiplaatsverbetering en  het voorkomen en bestrijding van boomziekten en aantastingen. Zo wordt boomonderhoud  structureel en effectief aangepakt.